Тази, 2024 година, онлайн платформата „Нови драматургии“ продължава да публикува критически текстове, които представят и дискутират открояващи се събития, интересни артистични практики и актуални дебати в България и чужбина в рамките на най-новия си проект „Съвременната изпълнителска сцена на фокус“. Очаквайте на www.dramaturgynew.eu отново рецензии, интервюта, статии и теоретични текстове, посветени на различни форми и тенденции, на открояващи се артисти, събития и идеи в съвременния театър и танц.

Ако от основаването ни досега основно сме отразявали независимата сцена, от тази година разширяваме хоризонта и ще следим и съвременните сценични форми в репертоарните театри. Все по-честата практика на сътрудничество между институционалната сцена и независими артисти и организации, както и на последователната работа на режисьори, екипи и драматургични автори в естетики, обновяващи традиционната форма на драматичния театър, ни провокираха за това. Ще отделим внимание на въпроси относно променящата се роля на културните институции в театъра и танца в съвременното общество, какво определя театралната и танцова продукция като „съвременна“, в какво се състои „съвременността“ на една  артистична практика.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Критика“ 2023.