Семинар “Писане за съвременен танц”

в рамките на Sofia Dance Week 2008

 

Водещ: Рок Вевар, Словения

Времетраене: 22 – 24 септември 2008

Място на провеждането – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

 

Целта на критическия семинар е участниците да се запознаят със съвременните тенденции в изучаването и писането за съвременния танц. Това е първата по рода си инициатива в страната Провеждането на критическия семинар като паралелно събитие на първото издание на международния фестивал за съвременен танц Sofia Dance Week (http://www.sofiadanceweek.com)  дава възможност за симултанна провокация – както на практиците, така и на теоретичната мисъл,  да работят в посока на развиването в България на това изкуство. Участниците в семинара  анализират устно и писмено гледаните спектакли, дискутират с водещия  историческото развитие на съвременния танц в широкия европейски и световен културен и контекст.

Семинарът е предназначен за завършващи студенти и млади професионалисти в сферата на театъра, танца, хуманитарните науки, културния мениджмънт и журналистика. Той ще въведе в основни теоретични концепции и аналитични подходи към съвременния танц. Работен език е английски.

В заключение на семинара за среща-разговор е поканена Мила Искренова – хореограф и основен селекционер и консултант на програмата на SDW.

Професионална биография на водещия:

Водещият Рок Вевар е драматург, режисьор и теоретик на съвременното танцово изкуство, член на редакционния съвет на едно от водещите специализирани издания за съвременни сценични изкуства „Маска” (Словения), автор в редица национални и международни издания, лектор на множество международни семинари по теория, критика и драматургия на съвременния театър и танц. Част е от международния консултантски екип по танцова драматургия Dramaturgy Coaching. След семинара в София Рок Вевар отпътува за международния театрален фестивал в Нитра, където в рамките на проекта F.I.T. (мрежа на международни театрални фестивали от централна Европа Festival in Transition) ще води поредната сесия на многогодишния проект за театър и комуникация Mobile Lab workshops.

 

Семинарът се осъществява с подкрепата на Министерство на външните
работи по програма „Комуникационна стратегия на Република България за
Европейския съюз“ и със съдействието на НАТФИЗ «Кръстьо Сарафов»

Благодарим за партньорството на Sofia Dance Week и Мила Искренова.

 

 {limage}seminar_Rok_table.jpg{/limage}{limage}seminar_wili_nadia.jpg{/limage}{limage}sresta-s-milapg.jpg{/limage}