Сайтът „Нови драматургии“ се завръща с обновена визия и съдържание! Регулярно през годината  на dramaturgynew.eu ще откривате нови материали, посветени на интересни артисти, спектакли, тенденции и събития от българската и международната сцена на съвременните изпълнителски изкуства.

Очаквайте подробности и за новите проекти на Платформа „Нови драматургии“, които включват уъркшопове, резиденции, артистичен обмен на идеи и практики между българската и американската сцени на съвременния танц и пърформанс, изследователски и кураторски дейности, свързани с историята и настоящето на театъра и танца в България.

С подкрепата на Национален фонд „Култура“