Платформа „Нови драматургии”

&

Фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”

представят

платформа за танцови практики и теории

БЕЗ ДИСТАНЦИЯ

11 – 23 април 2013

 

„Без дистанция” е образователна платформа за танцови практики и теории, проект на Платформа „Нови драматургии” в партньорство с „Брейн Стор Проджект”. За втора поредна година тя включва лекции, практически и теоретични работни ателието и дискусии като част от паралелната програма на Фестивала за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”.

 

 ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНИ АТЕЛИЕТА И ПРАКТИЧЕСКИ КЛАСОВЕ:

 ТЕОРИЯ/ ПРАКТИКА

15 – 19 април, 14.00 ч. – 16.30 ч., Център за култура и дебат „Червената къща”

„УЛОВИМОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО” – НАВЛИЗАЙКИ В ТЕОРИИ НА ТАНЦА И ПЪРФОРМАНСА I водещ: Томас Шауп (Германия)

През последните десетилетия танцът се утвърди като значимо изследователско поле в сферата на хуманитаристиката. Днес теоретичният подход повече от всякога играе съществена роля в развитието на танца, който предизвиква и все по-голям интерес сред зрителите. Но как можем да мислим, пишем и говорим за това изкуство? Как можем да подходим към един ефимерен феномен, така неуловим? Класът ще се опита да навлезе в теорията на танца и пърформанса, за да се дискутира нейната значимост. В пет отделни  тематични модула («Какво е движение?», «Движение и звук», «Движение и пространство», «Перформативност и тяло», «Танц и теория») ще се огледат теоретични и практически подходи към феномена на движението и превръщането му в думи и мисли.

Томас Шауп изучава „Танцови изследвания” в Свободния университет в Берлин. Изявява се като танцов теоретик и драматургичен консултант. Фокус на изследванията му е  проблемът за движението между гледане и слушане. Изучава и съвременния танц в постсоциалистически страни. Участва като  гост-лектор в конференции и фестивали в Европа и Канада.

 Класът е предназначен за практици и теоретици в изпълнителските изкуства, изкуствоведи, културолози и културни журналисти.

 На английски език.

С предварително записване до 10 април на dramaturgies.new@gmail.com с приложена кратка биографична справка и мотивация за участие. 

Такса: 20 лв.                                                                                                                                                                                

 За участници и в работното ателие „Естетика на превода” – обща такса участие: 30 лв.

–––––

20 – 23 април, 9.00 ч. – 13.00 ч., Център за култура и дебат „Червената къща”; Бетахаус София

ЕСТЕТИКА НА ПРЕВОДА: СЪВМЕСТНАТА ТВОРЧЕСКА РАБОТА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА ДИСЕНСУС I водещ: Виктория Перез Ройо (Испания/ Германия)

Работното ателие предлага обмен на работни стратегии и методи между полетата на теорията и практиката на съвременните изпълнителски изкуства. Обикновено се смята, че теорията осмисля и придава значение и контекст на практиката. В рамките на ателието ще бъде изпробван нов вид отношение между двете, в което практиката трансформира традиционните работни теоретични методи и концептуалното изследване се разбира не като абстрактна задача, а като средство за разширяване хоризонтите на артистичната практика. То ще бъде организирано около съвместна творческа работа,  чиято цел не е създаването на финален продукт и не се базира на консенсуса, а се активира от различията. Съдържанието, с което ще се занимаваме, ще бъде определено от собствен (артистичен или теоретичен) материал, който в момента занимава участниците. Ще бъдат предложени работни методи, които водещата разработва през последните години като „асоциативен скок” и „превода  като отклоняване/преобръщане”.

Виктория Перез Ройо (Мадрид/ Берлин) е изследовател в сферата на съвременните изпълнителски изкуства. Съосновател е на магистърската програма „Практики в изпълнителските изкуства и визуална култура” (UAH, Мадрид) и преподавател по „Естетика е теория на изкуствата” във Философския факултет на Университета в Сарагоса, Испания. Член е на Асоциация ARTEA (www.arte-a.org), в рамките на която координира различни проекти с цел създаване на пространства за рефлексия, в които теорията и практиката да са тясно свързани. Скопошни публикации: съвместно с José A. Sánchez, Practice and research (2010) и др.

Работното ателие е предназначено за артисти в сферата на изпълнителските и визуалните изкуства вече с известен професионален опит, като и за теоретици в сферата на изкуствата и културата.

С предварително записване до 15 април на dramaturgies.new@gmail.com с приложена кратка биографична справка и мотивация за участие. 

Такса: 20 лв.

За участници и в класа на Томас Щауп – обща такса участие: 30 лв.

 

Работното ателие „Естетика на превода“ се осъществява с любезното домакинство на: 

 

 

Гостуването на Виктория Перез Ройо се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура”.

 

ПРАКТИЧЕСКИ КЛАСОВЕ

16 април + 19 април, 10.30 – 13.00 ч., Дерида Данс Център, бул. „Сливница” 245, ет. 3         

ПРАКТИЧЕСКИ КЛАС I Джи Е Лим (Ю. КОРЕЯ/ ГЕРМАНИЯ)

Целта на практическия клас е да предостави възможност за експериментиране с тялото, като то бива поставено в нов контекст на движенчески модели и структури, физически усещания и ритъм. Джи Е Лим ще въвлече участниците в пресрещане на традиционния корейски танц със съвременния код на движение на тялото в ежедневието като средство  за генериране на нови идеи за неговата употреба. Посредством изследването на две различни физически опитности се цели разширяването и обогатяването на физическия движенчески и сензитивен капацитет. 

Джи Е Лим е хореограф и изпълнител от Южна Корея. Тя получава образованието си по традиционен корейски танц в университета KYUNGHEE в Сеул, Корея и специализира съвременен танц в Университета за изкуства в Берлин. Практикува и като танцов инструктор.                                                                                                                                     

Практическият клас е предназначен за професионални танцови хореографи и изпълнители, както и за студенти.

С предварително записване до 10 април на dramaturgies.new@gmail.com с приложена кратка биографична справка. 

 Практическият клас на Джи Е Лим се осъществява с любезното домакинство на:

 

 

19 април, 14.00 – 18.00, Flava House, ул.  „Цар Симеон”  №70

ПРАКТИЧЕСКИ КЛАС I Дани Браун (САЩ/ ГЕРМАНИЯ)

Класът с Дани Браун ще обърне внимание върху прецизността и спонтанността като качества на изпълнението, върху физикалността на гласа и телесността на фантазията, върху колективността на ритуала (от която произлиза и театърът). Изхождайки от собствената си артистична практика и настоящите си изследвания, тя ще започне практическия  клас с упражнения по сензорна анатомия, при която всеки участник изгражда единен вътрешен образ на собственото си тяло. По този начин осъзнаването и възприятията ще се разширят и организмът ще се „подгрее” в „по-широк план”, в който може вече може свободно да се експериментира и играе. Класът ще продължи в ясните рамки на физическото изследване и колективно преживяване.

Дани Браун завършва „Танц и хореография” в Университета на Вирджиния, специализира „Танц” в Колежа по изкуствата в Арнхем, Холандия. Автор и изпълнител на солови и групови представления между танц, театър и пърформанс. Преподава в К3 Център по хореография в Хамбург, Германия.                                                                                                                                       

Практическият клас е предназначен за професионални хореографи, театрални и танцови изпълнители и студенти.

С предварително записване до 15 април на dramaturgies.new@gmail.com с приложена кратка биографична справка. 

 

 Практическият клас на Дани Браун се осъществява с любезното съдействие на:

 

 Участието в практическите класове е безплатно.


РЕФЛЕКСИИ 

15 април – 21 април, по индивидуален график

КОНСУЛТАЦИИ ПО ТАНЦОВА КРИТИКА I Ангелина Георгиева и Мира Тодорова

Консултациите са насочени към студенти от теоретични дисциплини в сферата на изкуствата, които проявяват интерес към критическо писане за танц и отразяване на фестивалната програма.  Участниците ще имат възможност да посещават при преференциални условия представленията в нея, като е желателно да участват и в неформалните дискусии и в класа по съвременна теория на танца с Томас Шауп. След първа въвеждаща среща на 15 април, те ще имат за задача да напишат критически текст за едно или повече представления от програмата, който ще могат да обсъдят и разработят в индивидуални сесии с водещите консултациите. Текстовете ще бъдат публикувани в интернет страницата на „Антистатик”.

С предварително записване до 10 април на dramaturgies.new@gmail.com с приложена кратка биографична справка и мотивационна бележка. 

 ––––––-

 

17 април, 17.00 – 18.00 ч., 21 април 17.00 – 18.00 ч., Център за култура и дебат „Червената къща”, зала „Гъливер” 

POST FACTUM: Неформални дискусии върху програмата на Фестивала за съвременен танц и пърформанс „Антистатик” 2013

Каним всички, провокирани от представленията в програмата на Фестивала за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”, да споделят и дискутират свои впечатления, мисли, съгласия и несъгласия в приятна неформална обстановка. Как можем да споделяме и обсъждаме опита си на зрители, как гледаното резонира в нас, са основните въпроси, които ни интересуват в тях. Протичането на разговорите ще подпомагат Мира Тодорова и Ангелина Георгиева.

Дискусиите са отворении за не/професионална аудитория.

 Още от програмата на „Без дистанция“:

 

ЛЕКЦИИ

11 април (четвъртък), 18.00 ч., Гьоте-институт, ул. „Будапеща” № 1

ВЪПРОСЪТ ЗА „МОДЕРНИЯ” И „СЪВРЕМЕНЕН” ТАНЦ В БЪЛГАРИЯ  I  Ани Васева

За да се говори за събитията в полето на танца в България през последните две десетилетия, първо трябва да се уточни концептуалният инструментариум – как се определят понятията „модерен” и „съвременен” и съответно какво се разбира под „модерен танц” и „съвременен танц” в световен и български контекст. Какви са причините – естетически, исторически и политически (в широкия смисъл на думата) да се разграничат двете полета? Както всяка територия има своя демаркационна линия, така и те имат своите пропускателни пунктове, своите пазители и своите пропуски. Какво се допуска вътре и какво не? Кой настоява за промяна в териториалния план и защо? Какви са стъпките, променящи  контурите на картата?

Ани Васева е театровед, театрален режисьор и визуален артист. Понастоящем е докторант към Института за изследване на изкуствата при БАН, където подготвя изследване върху съвременния танц в България.

 –––––

12 април (петък), 18.00 ч.,Гьоте-институт, ул. „Будапеща” № 1

JUDSON DANCE THEATER – ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИСТОРИЯТА, НОВИ УПОТРЕБИ НА ПОНЯТИЯТА ЗА ВРЕМЕ, ПРОСТРАНСТВО И ТЯЛО I Мирослава Тодорова

 

Лекцията ще позиционира явлението Judson Dance Theater от `60-те години на изминалия век в контекста на танцовата история. Неоавангардните танцови практики, които се свързват с артистите от легендарната американска формация, ще бъдат анализирани в отношението им към историческия авангард. Ще бъдат разгледани новите социални и естетически функции на танца, различните понятия за време, пространство и тяло, които той ползва.

 Мирослава Тодорова завършва Журналистика в СУ Климент Охридски и Театрознание в НАТФИЗ. Има докторска степен от Института за изследване на изкуствата при БАН. Автор е на книгата „Драматургичната адаптация в постмодерното изкуство”. Изявява се като танцов и театрален критик и изследовател.

 ––––––

13 април (събота), 18.00 ч., Гьоте-институт, ул. „Будапеща” № 1

КЕЙДЖ, ЛЕКЦИЯТА МУ ЗА НИЩО И… I Румен Бальозов

„Да се изнася лекция за нищо е трудна и деликатна работа. Дори такъв специалист като Джон Кейдж е допуснал в лекцията си фрагменти, които и при най-добро желание не бих нарекъл „нищо“. А да се изнася лекция върху лекция за нищо е нещо относително рядко, но съвсем не непознато от житейската практика. На мен лично не ми се е случвало досега, но имам някакви наблюдения…  Сигурен съм, че в моята лекция ще присъстват Кейдж, лекцията му за нищо и Нищото. За останалото не съм сигурен. А дали тази смес ще е бледа, ярка, взривоопасна или просто нищо, ще се разбере на място.” Румен Бальозов

Румен Бальозов е композитор, автор на музикални произведения за филми,  театрални и танцови постановки. Негови творби са изпълнявани в Европа и Америка. Творчеството му е отличено с редица награди. Специалист е по постмодерна музика, занимава се и с преподавателска дейност.

Вход свободен.

 

Платформа за танцови практики и теории „Без дистанция” се провежда в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019

                

 

със съдействието на Гьоте-институт в България 

            

 

и на Център за култура и дебат „Червената къща“