Идеи

Пърформансът и постмодерната театралност

Бележки върху отношението между пърформанса и постмодерната театралност Понятието пърформанс като назоваване на определени културни и арт практики се появява през 70-те години на миналия век в САЩ,…