posterВ ЧАС С ТЕАТЪРА”

 Проектът «В час с театъра» стартира 2009 г. и развива форма на неформално обучение на младежи в гимназиалните курсове, която изгражда ориентири в техните интереси, възприятия и заложби в сфера, останала извън общо-образователната програма – тази на театъра и трансграничните жанрови форми в изпълнителските изкуства. Той отговаря на необходимостта от прилагане на съвременен код на общуване между младите хора и театралните институции с цел развиване на активна аудитория и нови публики със съвременно мислене за театъра и неговото място в обществено-културния живот.  Проектът се осъществява в мрежа от партньорства между сдружение „Платформа „Нови драматургии”, Гилдията на театроведите и драматурзите към САБ, столични гимназии и столични театри и независими организации. Те участват в създаването и провеждането на месечна програма, която включва тематични семинари в училищата, водени от театрални теоретици, посещения на спектакли, дискусионни студиа с част от творческия екип, срещи на младежите  с изтъкнати имена от средите на изпълнителските изкуства, посещения на изложби, „Ден на отворените врати” в Народен театър „Иван Вазов”, практически занимания – уъркшопи по творческо писане, танцови уъркшопи, актьорски уъркшопи, колаборативен  театър, театър и нови технологии.

Водещата цел на проекта е младите хора да придобият основни знания и разбиране за спецификите и иновативните форми в съвременните изпълнителски изкуства, като по този начин се разширява общообразователната им подготовка и се стимулират творческите нагласи и мислене, развива се проактивното действие от страна на учениците. Проектът провокира училищните ръководства и театралните институции да се замислят за прилагането на стратегии за развиване на творческите потенциали на младежите.

Пилотното издание на проекта се осъществява от Гилдията на театроведите и драматурзите към САБ и с подкрепата на Министерство на културата. 

От 2009 г. до днес проектът се осъществява с подкрепата на фондация «Америка за България».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

АРХИВ:

„В час с театъра” 2011/2012

Изданието на проекта за учебната 2011/2012 изгради мрежа от партньорства между сдружение „Платформа „Нови драматургии”, Гилдията на театроведите и драматурзите към САБ и седем столични гимназии. По различните дейности към проекта бяха привлечени държавни и общински театри, както и независии театрални формации и артисти.  Те участваха в провеждането на съставена от екипа на платформа „Нови драматургии” програма, включваща семинарни (лекции с прожекции, дискусионни студиа, срещи с творци) и практически занимания (уъркшопи, посещения на театър). Със съдействието на педагози във всяко училище се сформира група на доброволен принцип от ученици от 8 – 12 клас. Общата бройка на участниците от всички училища беше 140. Всички те имаха лекции с презентации/прожекции (всеки месец по една) по теми от съвременните тенденции в изпълнителските изкуства, водени от изявени театрални теоретици и практици (проф. Камелия Николова, д-р Асен Терзиев,  доц. Венета Дойчева, доц. Искра Николова, д-р Румяна Николова, Венелин Шурелов, Калина Терзийска, Ангелина Георгиева, д-р Мирослава Тодорова, Гергана Димитрова, Мира Каланова). Посетиха постановките „Ревизор” и „Сирано дьо Бержерак” (Народен театър), „Праехидно” (галерия Съспейшъс), „Мъртвата Дагмар или малката кибритопродавачка” (ТР „Сфумато”), „Малка пиеса за детска стая”, „Приятнострашно”, „Три дъждовни дни” (Театър 199), ”Както ви харесва” (Театър Българска Армия), „Макбет” (Младежки театър), Man ex Machina” (ТР „Сфумато”), „Недоразбраната цивилизация” (МГТ „Зад канала”), „Един следобед”, „Дориан Грей” (Световен театър в София в Младежки театър). Участниците се срещнаха с 16 артисти. Обсъждаха гледаните спектакли, както и различни актуални теми от областта на съвременните сценични изкуства. С цел провокиране на индивидуалните творчески нагласи у учениците се организираха 8 уъркшопа: два танцови уъркшопа с водещи Християн Бакалов и Галина Борисова; един актьорски уъркшоп с водещ Младен Алексиев, където децата сами написаха сценарий и изработиха радиопиесата „Бандата” (work in progress), два уъркшопа по колаборативен театър с Калина Терзийска, два уъркшопа по творческо писане с водещ Яна Борисова; уъркшоп интерактивни технологии в изкуството с Албена Баева.  В рамките на проекта учениците се запознаха с различни видове естетически и организационни форми в областта на изпълнителските изкуства (конвенционални държавни институции и независими формации). На най-активните деца бяха връчени грамоти за участие и им беше подарена специализирана литература.

 „В час с театъра“ 2011/2012 се осъществява с подкрепата на фондация «Америка за България».

 

 

Дискусионно студио „Вишнева градина“, НТ:

среща с Мария Каварджикова и Стоян Алексиев

  –––––––––––––-

В час с театъра: Театрални семинари за ученици (октомври 2009 – юни 2010)

в партньорство със Съюза на артистите в България

Проектът се реализира в сътрудничество с пет столични гимназии и осъществява програма за посещение на спектакли, провеждане на семинари по теми от областта на театъра, ден на отворените врати в Народен театър „Иван Вазов” и срещи с изявени представители на различните професии в танца и театъра.

С подкрепата на Фондация „Америка за България”.

  

Ден на отворените врати в Народен театър „Ив. Вазов“

*******

 В час с театъра: Театрални семинари за ученици (февруари 2010 – юни 2010)

Издание в гр. Варна

в партньорство със Съюза на артистите в България

Проектът се реализира в сътрудничество с пет варненски гимназии и ДТ „Ст. Бъчваров” – Варна и осъществява програма за посещение на спектакли, провеждане на семинари по теми от областта на театъра, ден на отворените врати и срещи с изявени представители на различните професии в танца и театъра.

С подкрепата на Национален фонд „Култура”