Новини

Онлайн платформата „Нови драматургии“ разширява фокуса си

Тази, 2024 година, онлайн платформата „Нови драматургии“ продължава да публикува критически текстове, които представят и дискутират открояващи се събития, интересни артистични практики и актуални…