За нас

"Нови драматургии" e платформа за изследване, развиване и представяне на новаторски практики и дискурси в областта на съвременните изпълнителски изкуства.

Целта на организацията е да спомага за изграждането на устойчива и динамична среда, стимулираща разнообразието на артистичните изразности, разширяване на разбирането за съвременните форми на изпълнителски изкуства и дискусията върху тях.


платформа НОВИ ДРАМАТУРГИИ

дава пространство за развитие на театралната и танцова критика онлайн, като рубриките КРИТИКА и ИДЕИ на сайта ѝ dramaturgynew.eu представят артисти и практики, събития, тенденции и теоретични идеи в областта на съвременния театър, танц и пърформанс. Техни редактори са Ангелина Георгиева и Мирослава Тодорова.

платформа НОВИ ДРАМАТУРГИИ

осъществява също обучителни програми, дискусии, копродукции, драматургични консултации, изследователска, преводна и издателска дейност.

платформа НОВИ ДРАМАТУРГИИ

е основана в София като сдружение с нестопанска цел през м. юли 2008 г. по инициатива на театроведите Ангелина Георгиева и Мира Тодорова.

Ангелина Георгиева е доктор по театрознание. Завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, където в момента преподава. Специализира в Свободния университет в Берлин, Германия. Изявява се като театрален и танцов критик и изследовател, съорганизатор и сътрудник е на редица инициативи в полето на съвременните изпълнителски изкуства. Главен редактор е на „Списание за танц“ и е част от редакционния съвет на списанието за театър “Homo Ludens”.

Мира Тодорова е театрален и танцов критик на свободна практика, има докторска степен по театрални науки. Работи като лектор, изследовател, редактор и драматург за различни артистични и теоретични проекти. Инициатор и артистичен директор на ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс. Има множество публикации в специализираните медии за изкуство и култура в България и чужбина.

Лого: Пламена Тодорова, Илия Груев www.moire.info