„Танцови представи и артистични предпочитания“

galia

 


 

 

 

 

 

 

 

съставител и автор: Галина Борисова
преводи: Галина Борисова, Ангелина Георгиева, Мирослава Мариянова

Kнигата „Танцови  представи  и артистични предпочитания“ събирa за първи път на български на едно място различни  позиции, опит и лични гледни точки на танцъори и хореографи, историци и танцови критици, като обхваща основни развития в модерния и съвременен танц в Европа и Америка.

Книгата включва интервюта, разговори и портрети на артисти, издадени в списания и специализирана литература през периода началото на 60’те до наши дни. Съдържа оригинални текстове, представящи различни танцови техники и методологии  като на Рудолф фон Лабан, Ирмгард Бартиниеф, Фредерик Матиас Александър, Стив Пакстън, Лиза Нелсън и др.  Представя исторически и критически статии. Подборът на текстовете е направен от Галина Борисова и книгата завършва с представяне на нейни  лични наблюдения и критически текстове  за съвременен танц, свързани с българската сцена след 1989г. Сборникът е  насочен към всички артисти, занимаващи се със съвременни сценични форми, както и към  по-широка аудитория.

 

Издава Нов български университет
С финансовата подкрепа на Столична община-програма «Култура» и фондация «Етюд» 

Тук можете да намерите следните статии, публикувани в книгата:

Андре Лепеки: Размиване на дистанциите в танца

 РАЗГОВОР ЗА НЕПОДВИЖНОСТТА с Андре Лепеки, Диана Теодорес, Мириам Ван Имшут, Скот деЛахунта, Рик Aлсоп, Изабел Жино

 

 

 

Фотограф: Виктор Влаеску