Мартина Новакова

Този глас е само за теб

Драматургът и режисьорът Мартина Новакова представя артистичната практика на променадния аудио пърформанс през собствения си опит. "Дъщерята на…


Въоръжено движение

Мартина Новакова разисква представянето на военни конфликти в съвременните изпълнителски изкуства. Понятието theatrum belli (военен театър) започва да се използва в началото на XVII в. и е…