Мартина Новакова

Около театъра и в него

Какво се случва, когато променадният жанр и Народният театър се срещнат? Мартина Новакова за „Петрови в грипа и около него“. Фотограф: Стефан Н.…


Този глас е само за теб

Драматургът и режисьорът Мартина Новакова представя артистичната практика на променадния аудио пърформанс през собствения си опит. "Дъщерята на…


Въоръжено движение

Мартина Новакова разисква представянето на военни конфликти в съвременните изпълнителски изкуства. Понятието theatrum belli (военен театър) започва да се използва в началото на XVII в. и е…