Свободната сцена на фокус

 

Изкуството като дар

Хореографският проект около света „A Piece for You” на немския танцов артист Томас Лемен и неговата софийска спирка. От Ангелина Георгиева

 Когато немският танцов артист Томас Лемен се появява в юнска привечер в Гьоте-институт, току-що пристигнал с мотоциклет чак от Талин, и служителка на института го пита в какво се състои проектът му „A Piece for You”, върху който той ще работи по време на престоя си тук, той го описва така:  „Като част от проекта мога да направя подарък за Вас. Тогава бих имал нужда първо да си поговорим и бих ви попитал какво по принцип ви интересува в живота. След това ще се занимая с отговорите Ви и върху тях ще направя малък пърформанс за Вас”. С разказ за срещата им и започва пърформансът  подарък, който той прави за нея и показва пред малка група хора. В София Лемен покани и други артисти в сферата на танца и пърформанса да се включат в многосерийния му „хореографски проект около целия свят”, като българската му спирка продължи една седмица в края на юни .

„A Piece for You” е дългосрочно и дългометражно (в буквалния смисъл на думата) артистично начинание на едно от водещите имена в немския съвременен танц Томас Лемен. В него той излиза от репетиционното студио и  сцените и се качва на мотоциклета, като маршрутът му от началото на проекта до края на тази година включва още няколко града в Германия, както и Варшава, Болоня, Ташкент, Делхи и  Бангладеш, а до 2016 г. са предвидени градове по всички  континенти. Опитът от физическото преминаване на територии, пресичането на граници и срещите с множеството „намерени реалности” по пътя е съществен компонент от понятията за  „движение” и „среща” , заложени в проекта. Те обхващат целия процес на преодоляване на разстояния ,обитаване и напускане на множество контексти, които накрая се оказват навързани времепространства и опитности, обединени от пренасящата и същевременно трансформиращата се във всички тях артистична практика на „пърформанса дар”, която пътешественикът артист споделя във всеки от тях.

 Анастасия обяснява за любимото си стихотворение, което чу записано от Ива Свещарова на родния й румънски.

 В A Piece for You Лемен извежда креативния процес и резултат от институционализираната ситуация на създаване и представяне и търси реализирането им в самите отношения между участващите. Те се регулират от модела на „дара” като социален феномен и ритуал, трансформиран в практика за творческо общуване между двама души. В този  модел са преведени основните функции и свойства на дара. Той има „магическата” сила символно да означава и същевременно да осъществява връзката между даряващ и получател, основава се на реципрочност и правилната му употреба изисква да се намира в непрекъснато движение и трансформация. Тези негови свойства и качества определят и протокола на  „A Piece for You“ като хореографски проект. След като Леман – едновременно гарант на проекта и участник в него, го пренесе от едно място в друго, той го предава на предварително организираната група хора – участници. Те може да са артисти или не, като всеки избира на кого да поднесе „дар”  – вид действие, основаващо се на обмен между подаряващ и получател. Така следващият елемент от протокола е „диалогът” като „принцип на креативно отношение” и обмен между двама души и от съдържанието му, начина на протичане и акта на взаимно разбиране „подаряващият” следва да оформи идеята си за пърформанса дар, предназначен конкретно за неговия „получател” и представен под каквато форма той реши.

Самият контекст на софийското издание на „A Piece for You“ беше една от най-характерните прояви на „дара” – гостоприемството. В дома на Мила  Гилярди се събраха всички участници  – това са още Виолета Витанова, Галина Борисова, Ива Свещарова, Стефан А. Щерев, Лаура Веселер, и получателите на техните „дарове” и гости.  Всеки от участниците изпълни и следващата част от протокола на „дара” – устройването, инсценирането на неговото поднасяне, като всяко се случи като своеобразен пърформанс със собствени правила, елементи и отношения. Галя Борисова, например, по желание на нейната дългогодишна учителка й устрои поетическо четене на свои стихове, подбрани и произнесени от сина на „получателката” им – едно много символно свързване на поколения, отношения и техните контексти.  „Дарът” на Стефан А. Щерев към избраната от него получателка между крос и Шекспир, прошептян в ухото, преобърна отношенията им. А Ива Свещарова избра за получател на подаръка млада жена от Молдова, която от години живее в София, и изгради за нея партитура от любимо стихотворение на родния й език и специален десерт, през които тя сподели много неща за себе си.

 DSC 0422 Момент от пърформанса подарък на Ст. А. Щерев

Всеки един от „даровете” по действен и символен начин осъществяваше, проявяваше и допринасяше за конкретните отношения между „даряващия” и получателя, изграждаше собствен код на общуване помежду им и останалите. В него неизменно и културно кодираната театралност на ритуалното поведение.    

На въпроса дали „A Piece for Youможе да се разглежда като форма на изкуство, Лемен отговаря с въпрос: “Спрямо какво може да се определи и утвърди кое е изкуство?” Проектът разглежда  отношенията между хората като творчески процес и ги поставя в ситуация,в която комуникацията помежду им генерира креативни форми. Американският писател и есеист Лиуз Хайд беше постулирал в нашумялата си книга «Дарът» от началото на 80-те, че «произведението на изкуството е дар, а не стока». С „A Piece for You” Томас Лемен предлага една своеобразна «приложна» артистична  практика, която изкарва генерирането на творчески отношения и продукти от механизмите на арт пазара и ги изследва в икономията на междуличностното общуване и обмен и потенциала на тяхната културно кодирана театралност.

Документация на целия проект можете да проследите тук. „A Piece for You” в София може да се види тук.

 
 Ангелина Георгиева

Галина Борисова и Томас Лемен за се срещнаха за разговор специално за „Нови драматургии“: тук.

Снимки: Ива Свещарова, Томас Лемен, www.apieceforyou.com

  Статията се публикува като част от рубриката „Свободната сцена на фокус“, която се поддържа с подрепата на Национален фонд „Култура“.