Рубриката ни „Свободната сцена на фокус“ преминава и във видео формат. Първият ни влог е посветен на дискусия с журито на българската селекция на седмото издание на АСТ Фестивала за свободен театър (actfest.org). Какви са мотивите за избора на осемте заглавия, с които българската свободна сцена се представя на фестивала? Какви тенденции и идеи се разчитат зад тях? Какви са актуалните въпроси пред свободната сцена днес и в какви посоки можем да търсим решенията?

Чуйте членовете на журито Катрин Хрусанова (ACT Фестивал за свободен театър, Асоциация за свободен театър), Стефан А. Щерев (продуцент и артист) и Васил Видински (преподавател по философия, СУ „Кл. Охридски“).

 

 

Модератори: Мира Тодорова (Платформа „Нови драматургии“, ДНК – Пространство за съвременен танц и пърофманс) и Ангелина Георгиева (Платформа „Нови драматургии“).

Видео: Петко Стоянов.

 

Домакин: ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс

 

Дата: 25.10.3017

свободната сцена на фокус

Материалът е изготвен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“