Анна Данкова

one two.

Анна Данкова за новия имерсивен танцов пърфоманс на хореографа Християн Бакалов “One Two”, чиято премиера се състоя в София, а през ноември се представя на Международния фестивал за документално…


Пространства на сетивността

Анна Данкова разговаря с Християн Бакалов за Европейския център за имерсивно перформативно изкуство, който се откри в София с неговата инсталация „OPENING/ ОТКРИВАНЕ“.


„Свободно падане“ – шоукейс на личността

Анна Данкова за новото танцово представление с хореограф Марион Дърова.