СВОБОДНАТА  СЦЕНА  НА  ФОКУС

image
         Имаме удоволствието да Ви представим новата тематична рубрика на сайта „Нови драматургии” – „Свободната сцена на фокус”. Тя е посветена на явления и процеси, случващи се в независимата изпълнителска среда, като целта е те да бъдат подлагани на критическа рефлексия, да бъдат коментирани от гледна точка на тяхното естетическо своеобразие, организационна специфика и обществена значимост.

Днес независимата сцена се оказва един от най-динамично развиващите се играчи в полето на изпълнителските изкуства. Тя въвежда разнообразие в подходите за създаване на артистични проекти и развива новаторски практики, адресирани към нови аудитории.

„Свободната сцена на фокус” се включва в особено актуалния в настоящата ситуация дебат около значимостта на независимия сектор в областта на съвременните театър, танц и пърформанс, като възнамерява регулярно и задълбочено да обсъжда случващото се в него. Българската свободна сцена ще бъде както съотнасяна в международен контекст с идентични събития и системи на организация на творчески процес, така и пресрещана с аналитичния поглед на чужди наблюдатели. По този начин новите практики и актуални дебати – в България и чужбина – ще се коментират взаимно и ще влизат в диалог.

Не на последно място, „Свободната сцена на фокус” ще е сцена както на утвърдени автори в българската критика, така и на нови почерци и имена – на журналисти, анализатори, млади критици, мениджъри, артисти. Нейни редактори са

Ангелина Георгиева и Мирослава Мариянова

 

Рубриката „Свободната сцена на фокус” се поддържа с

финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” 

 logo