poster

 Първото издание на АСТ Фестивал за свободен театър ни дава добър повод за начална тема на рубрика, посветена на свободната сцена на съвременния театър, танц и пърформанс. Изминалият вече почти месец от неговото протичане в София между 16 – 20 ноември 2011 с организатор Асоциацията за свободен театър предоставя възможността да го огледаме компактно и да потърсим различни гледни точки към него. Най-непосредствените – като време и позиция – се пресичат в интервю, проведено в последните  фестивални часове с Младен Алексиев – режисьор и съорганизатор на Фестивала, и   Мишел Кере (Франция/Белгия) – координатор Срещи за Международната мрежа за съвременни изпълнителски изкуства. Той беше в София като съорганизатор на IETM Caravan Visit – формат, разработен от организацията  с цел интересно за всички и ефективно запознаване на мениджъри от цял свят със спецификата и случващото се в локалната изпълнителска сцена на отделна държава. Фестивалът и разговорите с множество независими артисти и организации дават повод на Мишел Кере да определи София като „място, на което трябва да бъдеш днес”. Той разговаря с Младен Алексиев за  предизвикателствата пред свободната сцена в страната и за силата на международни мрежи като IETM.

 В „Бележки назад и напред във времето с настоящ повод АСТ Фестивал да свободен театър” авторът на настоящия текст схематично очертава процеса на достигане до фестивал на независимата сцена през негови предхождащи и ранни форми и техните трансформации в непосредственото минало в страната. Основна цел на текста е да посочи основните стратегии, през които АСТ Фестивал за свободен театър осъществява своята  рамка и се стреми да я утвърди в настоящия контекст.

Наблюденията си за ситуацията на независимата сцена в българския театрален пейзаж подробно описва Мортен К. Рюзен – драматург и режисьор от Дания, който се оказа, че живее в София вече повече от година. Той беше един от 13-те гости от 9 страни на IETM Caravan Visit. В статията си „Независимият театър – „…театърът на настоящия момент”, написана специално за рубриката, той прави и много интересни коментари върху отделни постановки от фестивалната програма. Радваме се на възможността да представим и още един чужд автор – Ясмина Заложник от Любляна/ Словения, независим продуцент и теоретик, дългогодишен автор за водещото специализирано списание „Мaska”. Тя успя да проследи фестивалната програма също като участник в караванното посещение по линия на IETM. Предстои публикуването на още коментари от чуждестранните гости.  

Започваме и постепенното рецензиране на отделни спектакли от фестивалната програма и изобщо на свободната сцена едно от премиерни заглавия, което представя и нова българска драматургия. Културният журналист Габриела Петрова пише за „Има такава пиеса” с автор и режисьор Мартин Вангелов.

 

Ангелина Георгиева,  декември 2011

 

 

Бележки назад и напред във времето с настоящ момент АСТ Фестивал за свободен театър от Ангелина Георгиева  

Днес София е място, на което трябва да бъдеш – интервю с Мишел Кере (IETM) и Младен Алексиев(АСТ)

Michele Quéré: Sofia is really a place to be today – an interview with the Meetings Coordinator of IETM and Mladen Alexiev (Association of Independent Theater)

Независимият театър – „…театърът на настоящия момент” от Мортен К. Рюзен

ЗАВИСИМ НЕЗАВИСИМ от Ясмина Заложник

Има такава пиеса от Габриела Петрова

Още реакции от АСТ Фестивала за свободен театър: Нейтън Купър и Джон Бари (САЩ) за срещата им с българската независима сцена (на англ. език)